F&M Accountancy - Denkt flexibel met de focus op mensen

Inleiding
Deze website dient slechts voor algemene, informatieve doeleinden en de verstrekte informatie
is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door ons
met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd
voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze
website aangeboden informatie.


Door derden geplaatste berichten
Maatschap F&M Accountancy is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen,
bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele
manier de standpunten en/of denkwijze van Maatschap F&M Accountancy. Maatschap F&M Accountancy
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd
materiaal door bezoekers.


Juistheid en volledigheid van informatie
Maatschap F&M Accountancy betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en
verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig-
heid hiervan. Maatschap F&M Accountancy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op
welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden infor-
matie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen
of bedrijven in een negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.


Verveelvoudigen informatie zonder toestemming vooraf
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maatschap F&M Accountancy
de teksten en overige informatie op deze website in enige vorm of op enige wijze (zoals door druk,
fotokopie, fax of opslag in een elektronisch gegevensbestand) te verveelvoudigen, op te slaan in een
elektronisch gegevensbestand en/of openbaar te maken.


Links derden
Maatschap F&M Accountancy kan op haar website links plaatsen naar andere websites op het internet.
Maatschap F&M Accountancy heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook.
De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van de website van Maatschap F&M Accountancy.
De links en vooral de zoekresultaten worden hoofdzakelijk geproduceerd door geautomatiseerde methoden
en kunnen door hun grote aantal op geen enkele manier worden gecontroleerd door de webbeheerders van
Maatschap F&M Accountancy. Als zich op de website van Maatschap F&M Accountancy een link bevindt,
waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal
Maatschap F&M Accountancy - na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover - de link naar een
dergelijke website verwijderen.


Elektronische berichten
Wij garanderen niet dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden
ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige
ontvangst of verwerking van aan ons gezonden e-mails of andere elektronische berichten.